پخش عمده کمربند بچگانه چرم سبک

کمربند های چرمی بچگانه ای با چرم های سبک گوسفندی یا بزی تولید می گردند که اکثر این کمربندهای زیبا توسط دفاتر پخش بصورت عمده قابل سفارش اند.
فروش کمربند چرمی بچگانه در انواع مختلفی صورت می گیرد که یکی از آنها استفاده از چرم سبک تولید شده اند. چرم سبک گوسفندی، بز و یا چرم های دیگر که دارای کیفیت بالا هستند در این خصوص استفاده زیادی دارند و به کمربند های زیبایی تبدیل می شوند و توسط مراکز پخش بصورت عمده ارائه می گردند.
منبع: بازار چرم ایران