قیمت فروش کمربند چرم پسرانه

از وسایلی که از نظر استفاده و قیمت برای آقایان مهم است کمربند چرم پسرانه می باشد که این امر را می توان از مقدار فروش آن متوجه شد
همانطور که می دانید خرید یک کادو برای یک پسر بسیار سخت تر از خرید کادو برای یک دختر است.
وجود انواع وسایل زینتی،آرایشی و بهداشتی و انواع لباس های متنوع برای دختران خرید هدیه برای آنان را راحت تر کرده است ولی پسران از این امتیاز ها محرومند البته در جامعه امروز کمتر این محرومیت دیده می شود.
از بحث جامعه شناسی که خارج شویم در میابیم که هیچ هدیه ای مانند محصولات چرمی نمی تواند از جایگاه و قیمت خوبی برخوردار باشد از جمله این محصولات می توان کمربند چرم را نام برد
منبع: بازار چرم ایران