روغن بنفشه طوبی را می توان برای درمان بیماری حیوانات خانگی استفاده کنید

گیاهی است با ساقه کوتاه زیرزمینی به ارتفاع 15 سانتی متر که خزنده و نازک است. قطر کاسه گل حدود 20 میلی متر است. گل های ارغوانی با دمبرگ های بلند در راچی قرار دارند. گیاه بنفشه از تیره Violaceae است.

روغن و اسانس باید دور از نور مستقیم خورشید و در ظروف شیشه ای دربسته نگهداری شود. این گیاه حاوی روغن بنفشه طوبی فرار، آلکالوئیدها و ساپونین ها است و یک ضد میکروب قوی است.

نام علمی بنفشه شیرین Viola Odorata L است که به انگلیسی Violet می گویند. اندام های هوایی گیاه بنفشه قسمت دارویی آن را تشکیل می دهند. پراکندگی جغرافیایی در ایران در نقاط مختلف استان های مازندران، گیلان، تهران، لرستان و سمنان.

مناطق مختلف اروپا تا اسکاندیناوی، آسیای جنوب غربی، شمال آفریقا، ایران، ترکیه، عراق و قفقاز اندام های هوایی گیاه در هنگام گلدهی جمع آوری می شوند.

قسمتی از گیاه را پس از خشک شدن پودر می کنند و قسمتی از گل های خشک آن را به عنوان چای گیاهی استفاده می کنند. از گلهای تازه گیاه برای اسانس و روغن استفاده می شود.

450 گرم روغن کنجد و 150 گرم گل بنفشه را گرم کنید. بعد از چهار روز مخلوط را صاف کرده و 150 گرم گل بنفشه به آن اضافه کنید تا رنگ و بوی بنفشه بر روغن غالب شود.

روغن آماده شده را در ظرف شیشه ای دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.ارتباط قومی دارویی: روغن بنفشه یک داروی گیاهی باستانی است که در درمانگاه های طب سنتی ایران به طور گسترده برای درمان بی خوابی استفاده می شود.

روغن بنفشه یک عصاره بر پایه روغن بادام یا کنجد Viola odorata است که به صورت قطره بینی تجویز می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی روغن بنفشه در درمان بی خوابی انجام شد.